Earth 2021, for Sahodaran.

Photography: Arnold Revant with Dinesh Vasudevan

Ideation: Kabilan AP & Sunil Menon

Gratitude: Kapil Ganesh, Mrs.Valsala Menon & Susheela

Team Irinjalakuda:

Models: Adithya Ajith, Vishnu Josh, Gokul Venkasath, Mekha Rajan.
Stylist: Varun K.Kulangara
Assistant: Sreenivasan
Logistics: Sabu TG & T.Ravi Menon

Team Chennai:

Models: Ranav, Jaseer Mhz, Mhd.K.Javid, Jishnu KR, Namitha Marimuthu
Stylist: Sunil Karthik

You may also like

Back to Top